Urządzenia interaktywne

Urządzenia interaktywne

Urządzenia interaktywne do muzeów, izb pamięci, obiektów historycznych są wykonywane w trzech
podstawowych grupach:
- stylizowane aparaty telefoniczne z dźwiękowym wprowadzeniem do ekspozycji
- głośniki w stylizowanej obudowie
- urządzenia łącznościowe z funkcją interaktywności
Zadaniem tych urządzeń jest tworzenie warstwy dźwiękowej odpowiedniej dla epoki oraz specyfiki danych
pomieszczeń. Służą również do podania zwiedzającym informacji na temat obiektu, danego pomieszczenia, przedmiotu, itp